Naslagwerk MYOBI

Naslagwerk REN

Naslagwerk RIBW 

Trusted Third Party

TTP Associates is de ontwikkel- en beheerorganisatie voor Trusted Third Parties (TTP’s). Zij ontwikkelt en beheert taxonomieën, afsprakenstelsels, kennis en schema’s voor cross-certificatie.

 

Traditioneel is een TTP een betrouwbare derde partij, die vertrouwensdiensten levert ten behoeve van het elektronisch berichtenverkeer. Zo’n TTP verleent diensten zoals die van een notaris of makelaar. 

 

Een TTP maakt het mogelijk om op een gecontroleerde manier bedrijfsinformatie uit te wisselen. Elke organisatie en of elke persoon bepaalt wie bij welke bedrijfsinformatie mag en hoe zij het vervolgens verder mogen gebruiken. Dat leggen zij vast in sticky policies. ‘Sticky’ omdat de gebruiksrechten ‘geplakt’ worden op de eigenschappen of ook wel attributen van de organisatie of de persoon. Denk daarbij aan attributen zoals adresgegevens, financiële gegevens of andere bedrijfs- of persoonsgegevens. De TTP levert de taxonomieën (definities) voor de attributen en de sticky policies en executeert deze. De TTP maakt daarbij gebruik van open standaarden. Open standaarden garanderen interoperabiliteit tussen personen, organisaties en TTP’s.

 

De diensten van TTP Associates vinden hun legitimatie in wet- en regelgeving. Regelconformiteit - inclusief het accountable en auditable kunnen zijn - is daarmee gegarandeerd.

 

Veel samenwerkingsverbanden, regionale netwerken of andere organisaties die elektronische gegevensuitwisseling ondersteunen hebben behoefte aan hun eigen TTP. Het kan ook zijn dat organisaties gebruik willen maken van een reeds bestaande TTP. Een voorbeeld van zo’n TTP is MYOBI. TTP Associates faciliteert de operationele dienstverlening van deze TTP’s.  Ook verzorgt ze de interoperabiliteit tussen deze TTP’s.

 

TTP Associates houdt een register bij van interoperabele TTP’s. Interoperabel omdat deze TTP’s gebruik maken van dezelfde open standaarden, taxonomieën en afsprakenstelsels. Hierdoor is het mogelijk dat zij onderling worden gecross-certificeerd. TTP Associates zorgt daarvoor. TTP’s die gebruik maken van de diensten van TTP Associates zijn opgenomen in een register.